Новости

6. Меѓународно советување за железници


КИНГ ИЦТ учествува на 6-тото меѓународно советување за железници во организација на Хрватското друштво на железнички инженери (ХДЖИ)

Шестото меѓународно  советување на ХДЖИ  на тема "Инвестициите во железниците како поддршка на развојот на економијата" ќе се одржи на 28 и 29 мај 2014 година. Загреб, во Министерството за поморски работи, транспорт и инфраструктура.

КИНГ ИЦТ учествува на советувањето, како една од компаниите членки.
КИНГ ИЦТ ќе придонесе за темата на советувањето со предавање "ИКТ во железничкиот сектор."
Презентацијата ќе се одржи во склоп на делот на советувањето посветен на презентирање на новите проекти и технологии.