Индустрии

Центарот за податоци за ТВ-станица

Изградба на центар за податоци за телевизијата Ал Џезира Балканс (Al Jazeera Balkans)

Клучна улога во зачувувањето на снимениот материјал има центарот за податоци - систем за чување и управување со податоци и апликации и други ИТ-системи. КИНГ ИЦТ го изгради центарот за податоци кој е опремен со најновитехнологии за за телевизијата Ал Џезира Балканс.

Решение

Како дел од проектот КИНГ ИЦТ ги достави: предлог на идејно решение за центарот на податоци на принцип „клуч на рака“, имплементација на решението, како и едукација на корисникот, поддршка и оддржување на системот.
Сите елементи на испорачаниот систем имаат мрежна комуникација која им овозможува на корисниците полесно следење и управување со центарот на податоци. Сите предупредувања на одговорните лица им доаѓаат на е-пошта.

Технологија

Изградени се и имплементирани комуникациски и серверски плакари со целата додатна опремара и далечинско управување над напојувањето, in-row систем на климатизација и затворена топла зона, модуларна дистрибуција на електрична енергија со можност за додавање на нови осигурувачи без исклучување на системот, и специјално дизајнирано интерно редундантно модуларно непрекинато напојување.

Решенија користени во проектот

Градење на центар на податоци

Решение е наменето за компании кои градат нови деловни простори, компании кои централизираат деловно работење со цел оптимизирање на просторот и бизнисот и компании кои сакаат да го надградат постоечкиот центар за податоци.

Повеќе