ИКТ решенија

ПЕРСОНАЛ - Управување и развој на човечки ресурси

е-образование

Едукација според современи методи на учење

е-образование, е едукативен концепт базиран на учење со примена на информатички технологии односно системи за управување со е-учење (Анг. LMS Learning Management System) и специјално прилагодени едукативни материјали.

Предности

е-образование овозможува школување на голем број вработени во исто време кои може да бидат на различни локации, како и едукација во време прилагодено на работните обврски  без отсуство од работното место.
е-образование користи мултимедијален приказ на градивото,
анимирани примери, аудио-визуелни интерактивни симулации преку кои се постигнува повисок степен на разбирање и памтење на градивото.

Технологија

КИНГ ИЦТ со мултимедијалниот приказ на градивото (е-содржини) нуди и LMS Mentor® - систем за управување со е-учење.

LMS Mentor®  на учесниците им нуди пристап до е-содржини, комуникација со предавачите и другите учесници, како и проверка на знаењето, а на раководството централно известување за напредокот на одделни вработени, групи или на целата компанија.

Други решенија од тековната група