ИКТ решенија

ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ - Со компјутеризација на деловни активности до извонредност

e.Сметки

На корисниците на кои им е потребна брза и ефикасна обработка на влезните сметки

е. Сметките ќе ви го заштедат времето за обработка на сметките, можноста за губење на сметката или грешките при обработка да се сведат на минимум и да се намалат трошоците за архивирање и времето за анализа на трошоците.

Предности

Решението овозможува примање и скенирање на влезните сметки, распределба на трошоците на работните единици, верификација и одобрение за плаќање на сметки врз база на различни бизнис правила во зависност од видот на сметката (проекти, режии, заеднички трошоци...).

Технологија

Решение е.Сметки е дел од пакетот решенија за управување со документи, развиени во КИНГ ИЦТ на aktivManager платформата. За повеќе детали околу решенијата за управување со документите погледнете Управување со документи (DMS).