Индустрии

Ематица

За Хрватска академска и истражувачка мрежа (CARNet) и МЗОС е развиен информатички систем за евиденција на податоци за учениците, институциите, вработените, наставните програми, како и за превозот на учениците.

Хартијената матична книга на учениците и вработените во основните и средните училишта е испратена во историјата. Наместо рачно исполнување и многучасовна работа во училиштата, воведена е ематица.

Решение

Е-матица е апликација за евидентирање на податоци за ученици, институции, персонал и наставни програми. Системот е-матица е поврзан со системите за упис во средните училишта и на факултетите, овозможува дневно печатење над 65 000 сведителства, врз основа на внесените податоци за образованието на учениците.

Технологија

информатичкиот систем е-матица се состои од пет  модули: институции, вработени, ученици, образовни програми, администрација и извештаи.
Решението користи Microsoft SQL сервер, за управување со база на податоци, а веб-апликации се направени во .NET технологија и се извршуваат на веб-фарма која е заедничка и за други системи од национално значење.