Новости

Хрватски води и КИНГ ИЦТ на ГИС денот


Во среда,  18.11.2015 во организација на Хрватската агенција за животна средина и природа ќе се обележи ГИС денот.

ГИС денот се обележува секоја година во ноември во рамките на Недела на географија, на која поединци и институции кои ја користат  технологијата на Геоинформациски  системи  претставуваат предности на примена на ГИС во своето деловно работење.

КИНГ ИЦТ заедно со корисникот Хрватски води ќе го претстават проектот ГИС. Предавањето под наслов „Информациски систем на Хрватски води“ ќе го одржи Марио Обрдаљ од Хрватски води и Хелена Пезер од КИНГ ИЦТ.

Термин на предавањето е во 10:35 во просториите на Хрватска стопанска комора, Драшковиќева 45 во Загреб.

Примена на ГИС технологија во своето деловно работење, исто така ќе претстави Државна геодетска управа, Хрватски шуми, Министерство за култура, Хрватски завод за просторен развиток и други.