ИКТ решенија

Информатичко комуникациски решенија за поголема деловна ефикасност во сите дејности
Решенија што се темелат врз сателитски технлогии

Решенија што се темелат врз сателитски технлогии

На сите на кои им се потребни снимки од Земјата за секојдневно работење, КИНГ ИЦТ нуди високо квалитетно и современо решение, кое овозможува едноставен пристап до големо количество просторни податоци, ефикасно следење како и интерпретација на важни промени.

Повеќе