ИТ поддршка

КИНГ ИЦТ на корисниците на компјутерска опрема и услуги дава гаранција за  отстранување на дефекти и техничка поддршка во гарантниот рок,  според договорот или на повик. Поддршка на корисниците им е достапна  0-24 ч, 365 дена во годината.

Како услугата на техничката помош би била што поквалитетна и поделотворна, овозможивме разни начини на комуникација на корисниците со одделот за техничка поддршка на КИНГ ИЦТ:

  • По пат на ServisDesk апликација, koja освен за пријавување на дефект на корисникот му служи и за добивање на информација за начинот на кој најбрзо може да продолжи со работа и покрај настанатите проблеми, како и за причините на застојот, статусот на проблемите и фазата на поправка на дефектот (0-24h) - https://servicedesk.king-ict.com.mk
  • По телефонски пат, во работно време, а за договорните корисници и надвор од работното време - 02 3202 990
  • По факс (0-24h) - 02 3202 991
  • Со e-mail порака (0-24h) - servicedesk@king-ict.com.mk