Новости

КИНГ ИЦТ на конференција во Geek Собирање ИКТ


Иван Павиќ од КИНГ ИЦТ учествува како говорник на конференцијата на geek Собирање, кој ќе се одржи во Осиек, 08-10 Мај. Конференцијата посветена на програмирањето се одржува по втор пат и на предавањата  и  во работилниците се среќаваат експерти од програмерскиот свет. Меѓу бројните домашни и странски предавачи е и Иван Павиќ од КИНГ ИЦТ. Предавањето на Г-дин Павиќ  " Claim-based автентикација за програмери" е закажана за сабота, 10,5. во 9 часа.

Резиме на предавања:
Зошто ни се Claim-ови? Како и кога да ги користите? Што е Identity outsourcing? Како истовремено да се поддржи на Single-Sign On за корпоративни, Google и другите профили во рамките на иста апликација?