Новости

КИНГ ИЦТ на SAP Форум


КИНГ ИЦТ учествува како златен партнер на SAP форум кој ќе се одржи во среда, 04 јуни 2014 година во Golf & Country Club во Загреб.
Оваа година SAP Форумот е организиран под мотото "Иновации за едноставност во работењето", а темата на Конференцијата се фокусираше на можностите за имплементација на нови бизнис идеи и иновации кои овозможуваат остварување на едноставност во работењето.

На конференцијата КИНГ ИЦТ ќе биде присутен  на две предавања со свои експерти.  Јосип Црновиќ и Дарко Бото  ќе одржат  предавање на тема " SAP LAM и GIS " а Данко Рупчиќ  и Дражен  Ловренчиќ  предавање под наслов " SAP ERP on HANA " .
Придружете ни се на форумот и слушнете на нашите експерти.