Новости

КИНГ ИЦТ го потврди својот статус како сертифициран SAP PCOE


КИНГ ИЦТ успешно го помина на процесот на ресертификација  за SAP "Партнер центар за експертиза".
Овој сертификат се спроведува на секои две години, а КИНГ ИЦТ статусот  на SAP PCOE го стекна уште во 2012 година. Сертификатот  "Партнер центар за експертиза" е потврда дека процедурите, упатствата  и обрасците за поддршка на партнери со високо ниво на услуги за поддршка на клиентите, се  во согласност со SAP стандарди.

Со најновата  сертификација  КИНГ ИЦТ го потврди својот статус, а истовремено во  целокупниот процес на поддршка ги унапреди процедурите и самиот систем на поддршка.

Бидејќи  SAP сертификатот припаѓа  на групата на високо ценет и баран  сертификат,  оваа ресертификација КИНГ ИЦТ и во текот на следните две години обезбеди значително конкурентна предност во областа на услуги за поддршка.