Новости

КИНГ ИЦТ во конзорциум кој ќе спроведе значителен ИПА проект во Агенцијата за плаќања во земјоделството


Во Загреб е свечено обележан почетокот на значаен проект со кој Агенцијаta за плаќања во земјоделството, рибарството и руралниот развој ќе овозможи спроведување на реформи на Европските земјоделски политики и политиката за рибарството.

  • Започна проектот за техничка помош ИПА 2011 "Зајакнување на капацитетите на хрватската Агенција за плаќање во рамките на подготовките за нова ЗЗП и ЗПР реформи."
  • Проектот ќе трае две години и во целост да се подготви јавна администрација и институции за спроведување на реформата на Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) и Заедничката политика за рибарство (ЗПР) во Хрватска и постигнување на целите на Европската унија.
  • Изведувачот на проектот е конзорциумот предводен од институцијата CSI Piemonte а КИНГ ИЦТ е делот од конзорциумот кој ќе ја реализира оваа задача.
  • Договорениот буџет на проектот изнесува 1,419.860,00 евра, од кои 90% се финансирани од ИПА програмата и 10% финансирани од страна на Република Хрватска.

Законодавството на ЕУ во сите области на хрватскиот земјоделска политика

Со влезот во ЕУ, Хрватска ја презема Заедничката земјоделска политика на Европската унија (ЗЗП на ЕУ), кој го замени претходниот националниот систем на поддршка за земјоделството. Хрватска од 1 јули 2013 година. го презема законодавството на ЕУ во сите области на земјоделската политика, од производни стандарди, подршка во производството, мерки за регулирање на земјоделски пазари до мерките за рурален развој.


Како и во сите земји членки на ЕУ, во Хрватска фондовите оперативно ги раководи Агенцијата за плаќања во земјоделството, рибарството и руралниот развој (АПРРР), која по прецизно определени критериуми воспоставува Интегриран административен и контролен систем (ИАКС) преку кој сите членки на ЕУ примаат, обработуваат и контролираат директни плаќања на земјоделците.

Воспоставувањето на овој систем беше барањето за затворање на преговорите со ЕУ, а информацискиот систем на Агенцијата за плаќање во голема мера е финансиран од Европската Унија преку ФАРЕ, КАРДС и ИПА проектите - досега станува збор за повеќе од 126 милиони куни.

Нов предизвик: реформа на европската земјоделска политика и прилагодување на Агенцијата за плаќања

По сеопфатната реформа на Заедничката земјоделска политика на ЕУ, која го опфаќа периодот од 2014 до 2020. година, Агенција за плаќање е должна да спроведе неколку различни прилагодување на информациски системи. Реформата вклучува транзиција кон новите мерки за рурален развој и бројни иновации во директни плаќања на земјоделците (позеленување, шема млади фармери, намалување на плаќањата големи економии, укинување на режимот на квоти, итн.)
Како би Агенцијата започнала со имплементација на реформираните Заеднички земјоделски политики но и Заедничката политика во рибарството на ЕУ би можела да плати за поддршка, што е основна функција, потребно е приспособување на информативниот систем на Агенцијата, што придонесува за почеток на ИПА проектот за техничка помош.

Успехот на првиот проект

КИНГ ИЦТ беше дел од конзорциум, заедно со фирмите Ekotoxa и Sinergise, кој го спроведе проектот техничка помош ИПА 2007 "Зајакнување на капацитетот на Агенцијата за плаќање" кој е финансиран од страна на Европската унија. КИНГ ИЦТ во соработка со хрватските и странски партнери имаат спроведено систем за распределба, следење и контрола на плаќања на земјоделците и спроведе обука за користење на системот за повеќе од 600 вработени во Агенција за плаќање во земјоделството, рибарството и руралниот развој.

Во рамките на проектот, спроведена е информативна кампања за земјоделците во Заедничката земјоделска политика, за која Агенција за плаќање минатата година го освои второто место во Европската комисија во категоријата на комуникација со јавноста – CAP Communication Awards (награди за комуникација на Заедничката земјоделска политика), во конкуренција со 118 проекти.

Корисни линкови:

http://www.apprrr.hr/za-prilagodbu-informacijskog-sustava-agencije-za-placanja-novih-10-milijuna-kuna-iz-ipa-programa--966.aspx