Контактирајте нè

Во КИНГ ИЦТ секогаш сме подготвени за комуникација, затоа што ние веруваме дека отворена соработка е еден од предусловите за успех во бизнисот.

Нашите контакт и основни информации се:
Име на компанијата: КИНГ ИЦТ дооел Скопје, друштво за производство на компјутери и други деловно информатички услуги
Адреса:         Ул.23 Октомври бр.11а кат 1/ Синерџи Бизнис Центар, 1000 Скопје
Телефон: T: +389 (0) 2 3202 970
Факс: F: +389 (0) 2 3202 980  
Е-меил: E: king@king-ict.mk