Новости

Одржавме предавање на конференцијата „Советување за безбедноста на информатичките системи“


Во четврток, 10.12.2015 година, во организација на Заводот за безбедност  на информатички системи  се одржа конференција „Советување за безбедноста на информатичките системи“, во хотел Антуновиќ.

Оваа година конференцијата беше посветена на сајбер-безбедноста и на подигање на нивото на одбрана против заканите кои доаѓаат од сајбер-просторот. Конференцијата беше наменета за раководителите на државните органи, локалната и регионалната самоуправа и правните лица кои во својот обем на работата користат доверливи и недоверливи информации, како и за советниците за безбедност на информации во овие органи и правните лица кои се вклучени во безбедноста на информациите.

Според програмата, презентацијата на тема „Управување со безбедно мобилно опкружување“ ја одржа колегата Нино Талиан, раководител на Одделот за информатичка безбедност во КИНГ ИЦТ. Тој зборуваше за решението на EMM (Enterprise Mobility Management) кое на корисниците им овозможува динамичен стил на работа и за флексибилноста преку континуиран пристап до деловните податоци, интранет, e-пошта и слично.
EMM-решението ефикасно управува со мобилното опкружување и овозможува безбеден пристап, без оглед на тоа преку која мрежа се спојува или кој уред се користи, сè додека тој уред е покриен со споменатото решение.

Современите организации успешно го применуваат EMM за користење мобилни уреди за лични и деловни информации кои непречено коегзистираат на еден уред, при тоа цело време е овозможена безбедноста и на интегритетот на корпоративните податоци, при што е зачувано задоволството на клиентите. EMM-решението поддржува Андроид, iOS на Apple, BlackBerry и Windows уреди.