Партнери

Нашите партнери и принципали се водечки светски ИКТ-компании. Во соработка со нив создаваме најсоодветни решенија за секој клиент, извршуваме и најкомплесни зафати (интервенции), следејќи ги динамичните трендови во информатичката и комуникациска технологија.