Индустрии

Системот за продажба и резервациja на билети

Новиот систем за продажба на билети е базиран на модерната технологија, која е во согласност со потребите на модерните корисници

SAP ERP за подобро деловно работење

Хрватски железници во своето деловно работење имаат воведено SAP ERP систем со цел подобро планирање и управување со ресурсите на компанијата

Современа наплата на јавниот превоз

Загребскиот електричен трамвај (ЗЕТ) постигна поголема ефикасност во наплатата на карти и управување со сообраќајот.

Компјутеризација на јавните набавки

Хрватските железници воведоа решение за контрола на спроведување на постапката за јавни набавки

Управување со услугите на терен

Хрватскиот автоклуб воведе софтверско решение за управување со повикувачкиот центар и координација со вработените на терен.