Индустрии

Центарот за податоци за ТВ-станица

Изградба на центар за податоци за телевизијата Ал Џезира Балканс (Al Jazeera Balkans)

ХРплус - управување со човечки ресурси

М САН групацијата воведе софтверско решение за поддршка на процесите со човечки ресурси