Индустрии

SAP ERP за подобро деловно работење

Хрватски железници во своето деловно работење имаат воведено SAP ERP систем со цел подобро планирање и управување со ресурсите на компанијата

 Воведувањето на системот SAP ERP овозможува транспарентно и подобро управување со деловните процеси, а со тоа и нивната ефикасност е значително зголемена.

Решение

Имплементацијата на системот ги опфаќа следниве модули: финансии и сметководство, внатрешно сметководство - контрола, управување со инвестиции, оддржување, материјално сметководство, продажба и дистрибуција и управување со хумани ресурси.

Технологија

Со имплементација на деловно решение SAP ERP се поврзани сите основни процеси на компанијата во рамките на Хрватски железници. КИНГ ИЦТ, како партнер SAP Хрватска, ги имплементира SAP ERP решенијата кои се базираат врз SAP NetWeaver.

Решенија користени во проектот

ERP - основните бизнис процеси

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) претставува решение што овозможува употреба на сите потребни и расположливи функционалности и алатки како што се  self-serving апликации, сеопфатна аналитика, финансии, управување со човечки ресурси, логистика и корпоративни услуги.

Повеќе