ИКТ решенија

ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ - Со компјутеризација на деловни активности до извонредност

Управување на односи со корисници (CRM)

Едноставно планирање на продажбата, организирање на промотивни кампањи како и брза и квалитетна поддршка на корисниците

CRM решенија се технолошка поддршка за бизнис со кој ќе се развијат долгорочни, партнерски односи со корисниците. CRM овозможува ажурираните податоци за купувачите да ги имате на едно место. Решението е наменето за менаџери и претставници на продажба, маркетинг, корисничка поддршка.

Предности

CRM решение овозможува следење на продажните цени - колку време трошиме на индивидуалните корисници, а колку на поединечни производи и услуги, и колку корист имаме од тоа.
Исто така, полесно е управувањето со матичните податоци за корисникот – корисничките  податоци  се на едно место, бидејќи е овозможен увоз на податоци од други системи, без дуплирање.

Технологија

КИНГ ИЦТ имплементира CRM решение на Microsoft Dynamics платформа, овозможувајќи едноставна  интеграција со другите системи како на пример телефони, е-маил, DMS, ERP, ВI.

Референци

Управување со услугите на терен

Хрватскиот автоклуб воведе софтверско решение за управување со повикувачкиот центар и координација со вработените на терен.

Повеќе