Индустрии

Управување со услугите на терен

Хрватскиот автоклуб воведе софтверско решение за управување со повикувачкиот центар и координација со вработените на терен.

Поради ефикасна дистрибуција на информации, вработените на ХАК-повикувачки центар на корисниците веродостојно можат да кажат во кој рок ќе пристигне помош.

Решение

Со информатизација на своите процеси, ХАК го заврза протокот на информации меѓу вработените, и овозможи поефикасна помош на патот во најкртокК можен рок. Откако агентот од повикувачкиот центар ќе добие информација за инцидентот, самиот проценува каква интервенција на теренот е потребна, а со користење на GPS/GPRS технологија може да види кој од слободниот персонал е најблиску до инцидентот, така што му ги проследува информациите потребни за интервенција.

Технологија

Решението за управување на комуникацијата со вработените на теренот е развиено на Microsoft Dynamics xRM платформа и е интегрирано со GPS/GPRS технологија која овозможува да ја видите моменталната положба на возилото, како и најпрецизниот план и рута за движење на возилото.

Решенија користени во проектот

Управување на односи со корисници (CRM)

CRM решенија се технолошка поддршка за бизнис со кој ќе се развијат долгорочни, партнерски односи со корисниците. CRM овозможува ажурираните податоци за купувачите да ги имате на едно место. Решението е наменето за менаџери и претставници на продажба, маркетинг, корисничка поддршка.

Повеќе