Новости

ZABBIX - нов партнер на КИНГ ИЦТ


КИНГ ИЦТ стана прв сертифициран партнер на Zabbix во Хрватска

Zabbix LLC е компанија за развој на софтвер со седиште во САД, Европа и Јапонија. Основна дејност на компанијата е развој на „open source“ софтвер за надзор на мрежни сервси и апликации. Покрај тоа, компанијата нуди долга низа од професионални услуги кои се специјално дизајнирани во согласност со уникатна бизнис-потреби, вклучувајќи имплементација, интеграција и решенија во согласност со барањата на клиентите (custom development), консултантските услуги и на обуката.

Главниот производ на Zabbix е истоимен софтвер - Zabbix, еден од светски најпопуларните „open source“ софтвери за надзор на ИТ инфраструктурни сервиси.

Softver Zabbix omogućava prikupljanje neograničenih vrsta podataka s mreže u svrhu definiranja i praćenja rada poslovnih servisa. Nadzor desetina tisuća servera, virtualnih strojeva i mrežnih uređaja moguć je simultano u stvarnom vremenu. Uz pohranu podataka, dostupne su razne vrste vizualizacije podataka, kao i razni načini analiziranja podataka u svrhu alarmiranja.

Zabbix софтвер овозможува собирање на неограничени видови податоци од мрежата со цел дефинирање и следење на работата на деловните сервиси. Можен е надзор на десетици илјади сервери, виртуелни машини и мрежни уреди, истовремено во реално време. Со складирање на податоците, достапни се различни видови на визуелизација на податоци, како и различни начини на анализа на податоци чија цел е алармирање.

Како сертифициран партнер, КИНГ ИЦТ сега може да понуди услуги и решенија на компанијата Zabbix на своите клиенти, а со тоа да ги подобри услугите и уште поквалитетно да ги задоволи барањата на клиентите.